Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową instytucją

kultury utworzony uchwałą Rady Gminy Blizanów Nr 116/XXXI/94 z dnia 21 kwietnia 1994r.

 

 • Siedzibą Ośrodka jest Janków Pierwszy 101 A.
 • Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Blizanów.
 • Ośrodek może również działać na terenie województwa wielkopolskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.
 • Rada Gminy Blizanów jest organizatorem Ośrodka.

 

Celem działania Ośrodka jest realizowanie zadań gminy w kraju i za granicą z zakresu kultury, promocji gminy, kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 

Do zakresu działania Ośrodka należy:

 1. Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, sportowe, rekreacyjne mieszkańców oraz upowszechnienie i promocja kultury lokajnej w kraju i zagranicą.
 2. Wspieranie działalności organizacji społecznych, instytucji, stowarzyszeń klubów prowadzących dzałalność kulturalną, sportową, rekreacyjną,
 3. Współdziałanie z organami samorządu w zakresie promocji gminy.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów i innych.
 3. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i sportowych.
 4. Działalność instruktażowo-metodyczna.
 5. Prowadzenie biblioteki instruktażowo-metodycznej.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 7. Prowadzenie kursów języków obcych.
 8. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i promocyjnych.
 9. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 10. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z gminami i miastami partnerskimi oraz promocja Gminy Blizanów.
 11. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz rekreacji.
 12. Administrowanie podległymi obiektami.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej